لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت سرورها تماس بگیرید 

نمایش 1–20 از 25 نتیجه

نمایش سایدبار

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل E500 G5

سرور ۱ یونیت ایسوس مدل RS300-E10-PS4

سرور ۱ یونیت ایسوس مدل RS500-E9-RS4

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل (RS540-E9-RS36-E (PIKE 3108

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل ESC8000G4/10G

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل TS100-E10-PI4

سرور ۵ یونیت ایسوس مدل (TS700-E9-RS8(1+1 800W

سرور ۲ یونیت ایسوس مدل RS520-E8-RS8 V2

سرور ۲ یونیت ایسوس مدل ESC4000 G4 (1+1) 8×3.5″ Storage

سرور ۲ یونیت ایسوس مدل RS520-E8-RS12-E V2

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل ESC300 G4

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل ESC500 G4

سرور ۲ یونیت ایسوس مدل ESC500 G4 SFF

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل ESC700 G3

سرور ۴ یونیت ایسوس مدل ESC700 G4

سرور ۵ یونیت ایسوس مدل TS300-E9-PS4

سرور ۵ یونیت ایسوس مدل (TS500-E8-PS4 V2 (ASMB8-iKVM

سرور ۱ یونیت ایسوس مدل RS100-E9-PI2/DVR

سرور ۱ یونیت ایسوس مدل RS200-E9-PS2

سرور ۱ یونیت ایسوس مدل RS500-E8-RS8 V2