نمایش سایدبار

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM1643 ظرفیت ۹۶۰ گیگابایت

تماس بگیرید

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM1725b ظرفیت ۱.۶ ترابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM991 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM1643 ظرفیت ۱.۹۲ ترابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM1643 ظرفیت ۳.۸۴ ترابایت

اس اس دی سامسونگ مدل PM983NGSFF 15.36TB

اس اس دی سامسونگ مدل PM983NGSFF 7.68TB

اس اس دی سامسونگ مدل PM983NGSFF 3.84TB

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM981a ظرفیت ۱ ترابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM981a ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل PM981a ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت

اس اس دی سرور سامسونگ مدل SM863a 1.92TB

اس اس دی سرور سامسونگ مدل SM863a 960GB

اس اس دی سرور سامسونگ مدل SM863a 480GB

اس اس دی سرور سامسونگ مدل ۸۸۳DCT 3.84TB

اس اس دی سرور سامسونگ مدل ۸۸۳DCT 960GB

اس اس دی سرور سامسونگ مدل ۸۸۳DCT 480GB

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل SM883 ظرفیت ۱.۹۲ ترابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل SM883 ظرفیت ۹۶۰ گیگابایت

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ مدل SM883 ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت