نمایش سایدبار

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS ظرفیت ۱۴ ترابایت

تماس بگیرید

هارد دیسک اینترپرایز سیگیت مدل EXOS ظرفیت ۱۲ ترابایت

هارد دیسک اینترپرایز سیگیت مدل EXOS ظرفیت ۱۰ ترابایت

هارد اینترنال سیگیت مدلIronWolfProST2000NE0025ظرفیت۲ترابایت

هارد اینترنال سیگیت مدلIronWolfProST6000NE0023ظرفیت۶ترابایت

هارد اینترنال سیگیت مدلIronWolfProST4000NE001ظرفیت۴ترابایت

هارد اینترنال سیگیت مدلIronWolfProST14000NE008ظرفیت۱۴ترابایت

هارد اینترنال سیگیت مدلIronWolfProST12000NE0008ظرفیت۱۲ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST12000NE0008ظرفیت۱۲ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST8000VN0022ظرفیت۸ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST6000VN0041ظرفیت۶ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST10000VN004ظرفیت۱۰ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST14000VN008ظرفیت۱۴ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST4000VN008ظرفیت۴ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلIronWolf ST2000VN004ظرفیت۲ترابایت

هارداینترنال سیگیت مدلBarraCuda ST1000DM010ظرفیت۱ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawkST8000VX0022ظرفیت۸ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawkST10000VX0004ظرفیت۱۰ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawkST6000VX0023ظرفیت۶ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawkST4000VX007ظرفیت۴ترابایت