تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد.

تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد.

تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد. سرانجام به یکی از ابهامات در حوزه فناوری که همان قیمت PS5 است، پاسخ داده شد. شرکت سونی اعلام...

ادامه مطلب