تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد. تاریخ انتشار و قیمت PS5 منتشر شد.

تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد.

تاریخ عرضه و قیمت PS5 در نهایت اعلام شد. سرانجام به یکی از بزرگترین سوالات در حوزه فناوری که همان قیمت PS5 است، پاسخ داده شد. شرکت سو...

ادامه مطلب